De kernthema’s van 46 dresses

Werkende armen

“Omdat werkende armen het meeste perspectief hebben
bij een interventie van esthetiek en een netwerk,
richt 46 Dresses zich op deze groep.”

Een groeiende groep werkende Nederlanders krijgt met armoede te maken. Veel mensen zijn zich niet bewust van het bestaan van armoede onder werkenden, toch is dit al tientallen jaren een groeiende groep onder de beroepsbevolking. Volgens de laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau is 4,6 procent van alle werkenden arm, ofwel zo´n 320.000 mensen. Van hen zijn er 175.000 in loondienst en 145.000 werken als zelfstandige. Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet doorlopend onderzoek naar armoede, het meest recente onderzoek dateert uit oktober 2018.

Werkende armen zijn vaak niet in beeld bij instanties en vallen hiermee tussen wal en schip. Ze behoren tot een groep die eerder niet duidelijk onderscheiden werd, de werkende minima. In recent onderzoek onder gemeenten geeft het merendeel van de gemeenten aan deze groep niet of niet goed in beeld te hebben. Slechts enkele gemeenten besteden in hun armoedebeleid en gemeentelijke regelingen specifiek aandacht aan deze groep.

Ze behoren niet tot de bijstandspopulatie waar verschillende regelingen voor zijn, zoals bij sommige gemeenten een collectieve gemeentelijke zorgverzekering of korting op gemeentelijke heffingen. Vooral de zelfstandigen blijven vaak buiten het zicht van de gemeente, ook doordat die zelf niet erg geneigd zijn hulp te vragen. Waar er wel regelingen bestaan voor werkende minima, is deze groep vaak niet op de hoogte van de regelingen en daarnaast speelt angst voor stigma een rol. Het is een groep die niet gewend is aan armoede (Vrooman et al., 2018).

Het leven als werkende armoede kan gevoelens veroorzaken van eenzaamheid, depressie, lusteloosheid en andere gezondheidsklachten. Een sterke negatieve spiraal die vraagt om een aanpak op verschillende niveaus om doorbroken te worden.   Iemand die bezig is ‘met zijn of haar hoofd boven water houden’ is gebleken minder in staat om goede keuzes te maken voor de lange termijn. Je hersenen staan in ‘survivalmodus’ en er is letterlijk weinig ruimte om na te denken over lange termijn keuzes (Shafir, 2013).

Tell me more

Het hele rapport van het Sociaal Plan Bureau over werkende en niet-werkende armen is online te lezen. Na aanleiding van dit rapport schreef de NOS een inzichtelijk artikel waarin het rapport in grote lijnen wordt beschreven en samengevat.

Een groeiende groep werkende Nederlanders krijgt met armoede te maken. Veel mensen zijn zich niet bewust van het bestaan van armoede onder werkenden, toch is dit al tientallen jaren een groeiende groep onder de beroepsbevolking. Volgens de laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau is 4,6 procent van alle werkenden arm, ofwel zo´n 320.000 mensen. Van hen zijn er 175.000 in loondienst en 145.000 werken als zelfstandige. Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet doorlopend onderzoek naar armoede, het meest recente onderzoek dateert uit oktober 2018.

Werkende armen zijn vaak niet in beeld bij instanties en vallen hiermee tussen wal en schip. Ze behoren tot een groep die eerder niet duidelijk onderscheiden werd, de werkende minima. In recent onderzoek onder gemeenten geeft het merendeel van de gemeenten aan deze groep niet of niet goed in beeld te hebben. Slechts enkele gemeenten besteden in hun armoedebeleid en gemeentelijke regelingen specifiek aandacht aan deze groep.

Ze behoren niet tot de bijstandspopulatie waar verschillende regelingen voor zijn, zoals bij sommige gemeenten een collectieve gemeentelijke zorgverzekering of korting op gemeentelijke heffingen. Vooral de zelfstandigen blijven vaak buiten het zicht van de gemeente, ook doordat die zelf niet erg geneigd zijn hulp te vragen. Waar er wel regelingen bestaan voor werkende minima, is deze groep vaak niet op de hoogte van de regelingen en daarnaast speelt angst voor stigma een rol. Het is een groep die niet gewend is aan armoede (Vrooman et al., 2018).

Het leven als werkende armoede kan gevoelens veroorzaken van eenzaamheid, depressie, lusteloosheid en andere gezondheidsklachten. Een sterke negatieve spiraal die vraagt om een aanpak op verschillende niveaus om doorbroken te worden.   Iemand die bezig is ‘met zijn of haar hoofd boven water houden’ is gebleken minder in staat om goede keuzes te maken voor de lange termijn. Je hersenen staan in ‘survivalmodus’ en er is letterlijk weinig ruimte om na te denken over lange termijn keuzes (Shafir, 2013).

Een groeiende groep werkende Nederlanders krijgt met armoede te maken. Veel mensen zijn zich niet bewust van het bestaan van armoede onder werkenden, toch is dit al tientallen jaren een groeiende groep onder de beroepsbevolking. Volgens de laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau is 4,6 procent van alle werkenden arm, ofwel zo´n 320.000 mensen. Van hen zijn er 175.000 in loondienst en 145.000 werken als zelfstandige. Het Sociaal en Cultureel Planbureau doet doorlopend onderzoek naar armoede, het meest recente onderzoek dateert uit oktober 2018.

Werkende armen zijn vaak niet in beeld bij instanties en vallen hiermee tussen wal en schip. Ze behoren tot een groep die eerder niet duidelijk onderscheiden werd, de werkende minima. In recent onderzoek onder gemeenten geeft het merendeel van de gemeenten aan deze groep niet of niet goed in beeld te hebben. Slechts enkele gemeenten besteden in hun armoedebeleid en gemeentelijke regelingen specifiek aandacht aan deze groep.

Ze behoren niet tot de bijstandspopulatie waar verschillende regelingen voor zijn, zoals bij sommige gemeenten een collectieve gemeentelijke zorgverzekering of korting op gemeentelijke heffingen. Vooral de zelfstandigen blijven vaak buiten het zicht van de gemeente, ook doordat die zelf niet erg geneigd zijn hulp te vragen. Waar er wel regelingen bestaan voor werkende minima, is deze groep vaak niet op de hoogte van de regelingen en daarnaast speelt angst voor stigma een rol. Het is een groep die niet gewend is aan armoede (Vrooman et al., 2018).

Het leven als werkende armoede kan gevoelens veroorzaken van eenzaamheid, depressie, lusteloosheid en andere gezondheidsklachten. Een sterke negatieve spiraal die vraagt om een aanpak op verschillende niveaus om doorbroken te worden.   Iemand die bezig is ‘met zijn of haar hoofd boven water houden’ is gebleken minder in staat om goede keuzes te maken voor de lange termijn. Je hersenen staan in ‘survivalmodus’ en er is letterlijk weinig ruimte om na te denken over lange termijn keuzes (Shafir, 2013).

Tell me more

Het hele rapport van het Sociaal Plan Bureau over werkende en niet-werkende armen is online te lezen. Na aanleiding van dit rapport schreef de NOS een inzichtelijk artikel waarin het rapport in grote lijnen wordt beschreven en samengevat.

Duurzaamheid

“46 Dresses herverdeelt de overvloed
naar plekken van nood en schaarste.”

De jaarlijkse berg onverkochte kleding in Nederland bestaat uit 21,5 miljoen stuks. Een deel hiervan wordt per kilo opgekocht door een commerciële opkoper of geschonken aan goede doelen in landen als Oost-Europa, Afrika en Azië). Echter, MVO Nederland schat dat 1,23 miljoen nieuwe maar onverkochte kledingstukken jaarlijks in Nederland worden vernietigd. Een belangrijke reden voor modemerken om nieuwe kleding te vernietigen is om hun eigen markt niet te verstoren en hun imago te beschermen, stelt MVO Nederland. Zowel voor 46 Dresses als modemerken is dit een uitgelezen kans om vernietiging en verspilling tegen te gaan door middel van donaties aan 46 Dresses. De afgelopen jaren is deze optie verkend en zijn samenwerkingen aangegaan met Lush (verzorgingspakketten), Colori (schoenen) en talloze kledingmerken als Expresso, Oilily, Suistudio (jurkendonaties).

Samenwerkingen met retail en 46 Dresses kunnen worden aangegaan door de stichting te ‘adopteren’ in het maatschappelijk verantwoord ondernemen plan (MVO), waarin beschreven staat hoe een organisatie rekening houdt met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Goed zijn en zorgen voor de mensen en de wereld om je heen staan in deze gedachte centraal, en wordt meer en meer toegepast en gecommuniceerd naar klanten en achterban.

Meer weten?

MVO Nederland schreef een eye-opening artikel over de als maar groter wordende kledingberg. Ook het NRC publiceerde vorig jaar een artikel waarin werd verteld wat H&M doet met onverkochte kleding. Beide artikelen zijn zeker het lezen waard als je hier meer over te weten wilt komen.

De jaarlijkse berg onverkochte kleding in Nederland bestaat uit 21,5 miljoen stuks. Een deel hiervan wordt per kilo opgekocht door een commerciële opkoper of geschonken aan goede doelen in landen als Oost-Europa, Afrika en Azië). Echter, MVO Nederland schat dat 1,23 miljoen nieuwe maar onverkochte kledingstukken jaarlijks in Nederland worden vernietigd. Een belangrijke reden voor modemerken om nieuwe kleding te vernietigen is om hun eigen markt niet te verstoren en hun imago te beschermen, stelt MVO Nederland. Zowel voor 46 Dresses als modemerken is dit een uitgelezen kans om vernietiging en verspilling tegen te gaan door middel van donaties aan 46 Dresses. De afgelopen jaren is deze optie verkend en zijn samenwerkingen aangegaan met Lush (verzorgingspakketten), Colori (schoenen) en talloze kledingmerken als Expresso, Oilily, Suistudio (jurkendonaties).

Meer weten?

MVO Nederland schreef een eye-opening artikel over de als maar groter wordende kledingberg. Ook het NRC publiceerde vorig jaar een interessant artikel waarin werd verteld wat H&M doet met onverkochte kleding.

De jaarlijkse berg onverkochte kleding in Nederland bestaat uit 21,5 miljoen stuks. Een deel hiervan wordt per kilo opgekocht door een commerciële opkoper of geschonken aan goede doelen in landen als Oost-Europa, Afrika en Azië). Echter, MVO Nederland schat dat 1,23 miljoen nieuwe maar onverkochte kledingstukken jaarlijks in Nederland worden vernietigd. Een belangrijke reden voor modemerken om nieuwe kleding te vernietigen is om hun eigen markt niet te verstoren en hun imago te beschermen, stelt MVO Nederland. Zowel voor 46 Dresses als modemerken is dit een uitgelezen kans om vernietiging en verspilling tegen te gaan door middel van donaties aan 46 Dresses. De afgelopen jaren is deze optie verkend en zijn samenwerkingen aangegaan met Lush (verzorgingspakketten), Colori (schoenen) en talloze kledingmerken als Expresso, Oilily, Suistudio (jurkendonaties).

Samenwerkingen met retail en 46 Dresses kunnen worden aangegaan door de stichting te ‘adopteren’ in het maatschappelijk verantwoord ondernemen plan (MVO), waarin beschreven staat hoe een organisatie rekening houdt met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Goed zijn en zorgen voor de mensen en de wereld om je heen staan in deze gedachte centraal, en wordt meer en meer toegepast en gecommuniceerd naar klanten en achterban.

Meer weten?

MVO Nederland schreef een eye-opening artikel over de als maar groter wordende kledingberg. Ook het NRC publiceerde vorig jaar een interessant artikel waarin werd verteld wat H&M doet met onverkochte kleding.

Empowerment

“46 Dresses inspireert vrouwen om meer te dromen,
meer te doen en meer te worden.”

Empowerment is een woord dat als rode draad door 46 Dresses loopt. Het woord valt regelmatig bij het weggeven van jurken maar ook bij interviews in media uitingen en op social media. Over empowerment wordt op vele plekken besproken, maar wordt zelden goed gedefinieerd. Via Google alleen al levert het woord 131 miljoen zoekresultaten op.

Wanneer 46 Dreses met sociologen in gesprek gaat over het empoweren van de vrouwen uit haar doelgroep dan vallen de worden ‘eigenwaarde’ en het ‘zelfvertrouwen’ al snel. Bij 46 Dresses komen deze woorden samen in ‘empowerment.’

Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn belangrijke factoren gebleken in de activatie van mensen in armoede, om eigenaar van hun probleem te worden en actie te ondernemen (Van Geuns, 2013).

Om de sociale schaamte en het isolement te doorbreken die armoede met zich mee kan brengen, zijn mensen geholpen wanneer ze hun persoonlijke verhaal kunnen delen met anderen die deels met dezelfde problematiek te maken hebben. Het delen van persoonlijke verhalen over armoede helpt in het vergroten van zelfvertrouwen, mensen ervaren sociale en emotionele steun. Ze voelen zich erkent en meer optimistisch (Boumans, 2015).

46 Dresses biedt deze vrouwen een plek waar ze gezien, gekend en empowered worden door sociale en esthetische steun. Het gevoel erbij te horen kan een belangrijke sleutel zijn in het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld en een positief(ver) maatschappijbeeld. 46 Dresses draagt hiermee bij aan zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. En hiermee direct of indirect op maatschappelijk perspectief en arbeidsperspectief.

uit evaluaties van de geefsessies komt naar voren:

“Dat jullie dit zomaar voor mij willen doen en dat zoveel bedrijven hieraan meewerken geeft me vertrouwen in de wereld om me heen.”
“De maatschappij geeft om mij.”
“Door het netwerk en een nieuwe garderobe zie ik mijn toekomst in plaats van mijn omstandigheden.”
“Dit ben ik dus blijkbaar waard.”

Uit evaluaties van de geefsessies komt naar voren:

“Dat jullie dit zomaar voor mij willen doen en dat zoveel bedrijven hieraan meewerken geeft me vertrouwen in de wereld om me heen.”
“De maatschappij geeft om mij.”
“Door het netwerk en een nieuwe garderobe zie ik mijn toekomst in plaats van mijn omstandigheden.”
“Dit ben ik dus blijkbaar waard.”

Empowerment is een woord dat als rode draad door 46 Dresses loopt. Het woord valt regelmatig bij het weggeven van jurken maar ook bij interviews in media uitingen en op social media. Over empowerment wordt op vele plekken besproken, maar wordt zelden goed gedefinieerd. Via Google alleen al levert het woord 131 miljoen zoekresultaten op.

Wanneer 46 Dreses met sociologen in gesprek gaat over het empoweren van de vrouwen uit haar doelgroep dan vallen de worden ‘eigenwaarde’ en het ‘zelfvertrouwen’ al snel. Bij 46 Dresses komen deze woorden samen in ‘empowerment.’

Eigenwaarde en zelfvertrouwen zijn belangrijke factoren gebleken in de activatie van mensen in armoede, om eigenaar van hun probleem te worden en actie te ondernemen (Van Geuns, 2013).

Om de sociale schaamte en het isolement te doorbreken die armoede met zich mee kan brengen, zijn mensen geholpen wanneer ze hun persoonlijke verhaal kunnen delen met anderen die deels met dezelfde problematiek te maken hebben. Het delen van persoonlijke verhalen over armoede helpt in het vergroten van zelfvertrouwen, mensen ervaren sociale en emotionele steun. Ze voelen zich erkent en meer optimistisch (Boumans, 2015).

46 Dresses biedt deze vrouwen een plek waar ze gezien, gekend en empowered worden door sociale en esthetische steun. Het gevoel erbij te horen kan een belangrijke sleutel zijn in het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, een positiever zelfbeeld en een positief(ver) maatschappijbeeld. 46 Dresses draagt hiermee bij aan zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen. En hiermee direct of indirect op maatschappelijk perspectief en arbeidsperspectief.

Uit evaluaties van de geefsessies komt naar voren:

“Dat jullie dit zomaar voor mij willen doen en dat zoveel bedrijven hieraan meewerken geeft me vertrouwen in de wereld om me heen.”
“De maatschappij geeft om mij.”
“Door het netwerk en een nieuwe garderobe zie ik mijn toekomst in plaats van mijn omstandigheden.”
“Dit ben ik dus blijkbaar waard.”